I ett tidigare inlägg skrev vi om hur både Dublin och Amsterdam blir mer och mer matstäder, som gör att man kan hitta fantastiska råvaror även i en storstad, inte bara på landet som vi är vana vid. Men har samhället stirrat sig blind på storstaden och glömt bort oss på landsbygden?

 

blommor-prestkragar-a%cc%88ng-tra%cc%88dga%cc%8ardI Svenska Dagbladet skrivs det om hur Överkalix är en av de många orter på landsbygden i Sverige som drabbats av den förödande avfolkningen, förödande för näringsliv och kultur samt för den fortsatta överlevnaden av hela orten i princip. Men alla vill inte leva i den urbana normen som ofta syns i både TV och som kanske politikerna oftast pratar om, snarare än resterande delar av landet. Stockholm må vara landets motor på många sätt, men alla andra delar då? Som också är viktiga. Vad händer med dessa?

Vurmen för storstan och storstadslivet är stor, särskilt inom näringsliv och i kulturlivet. Många har fått lära sig från barnsben att staden är framtiden och att om man inte hamnar där är man ”den som blev kvar”. I staden kan man leva det framgångsrika, kulturella, miljösmarta och moderna livet. Men kan man inte leva det på landsbygden också? Är urbaniseringen verkligen den enda vägen framåt?

Olika för de som lämnar och på de som stannar – på landsbygden

Enligt ny forskning ses de som blir kvar hemma på orten som ointressanta, stillastående och oambitiösa på ett sätt som de som lämnar orten för storstaden inte ses som. Unga som lämnar landsbygden för den mer urbana miljön värderas vidare högre än de som blir kvar, tragiskt och förödande nog. För varför måste stad och land vara motpoler? Och måste moderniteten finnas i staden, med bostadskrisen och de dyrare vanorna? Varför kan man inte leva nära naturen och kunna leva lika gott på det. Detta är svåra frågor som många politiker handskas med, eftersom missnöjet växer på landsbygden i takt med att dessa delar av samhället glöms bort, eller prioriteras bort, snarare.

Samtidigt går urbaniseringen snabbare i Sverige än i något annat EU-land och på många orter i Sverige känner människor att samhället med sin infrastruktur försämras, att järnvägsstationer läggs ner, sjukvård försvinner, liksom skolor, polis och mataffärer.